Nieuwbouw Leiden

Disclaimer

Aansprakelijkheid
ID College en Giesbers Groep hebben zich ten zeerste ervoor ingespannen dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij nieuwbouwidcollege.nl geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten en afbeeldingen..

ID College en Giebers Groep wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade en/of nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite. ID College en Giebers Groep zijn evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright
ID College en Giebers Groep kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn gezamelijk intellectueel eigendom van ID College en Giesbers Groep. Getoonde beelden en artist impressions zijn een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid. Afwijkingen van  kleur, maatvoering, etc. kunnen voorkomen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
© 2014 - ID College

Privacy statement
Persoonsgegevens worden door ID College en Giebers Groep verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. ID College en Giebers Groep verwerken persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien over inloggegevens en relevante ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.