Nieuwbouw Leiden

Historie

ID College in Leiden
ID College is sinds jaren gevestigd op een drietal locaties in Leiden. Enkele jaren geleden is besloten om de huidige verouderde locaties te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe uni-locatie in Leiden. In 2012 heeft dat geleid tot de aankoop van het Rijnlandblok aan Breestraat 46 ­– 48 in Leiden.

Uni locatie ID College in Leiden
Het voormalige postkantoor en kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap wordt nagenoeg geheel gesloopt en binnen twee jaar verrijst hier de nieuwe onderwijslocatie van het ID College. De keuze voor één nieuwe locatie past bij de doelstelling om onderwijs te centraliseren en schaalvoordeel te behalen. Bovendien is deze plek uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Achter de historische gevel van het oude postkantoor krijgt de nieuwbouw zijn vorm. Studenten kunnen opleidingen volgen in de sectoren welzijn, uiterlijke verzorging, gezondheidszorg en economie. De kleinschaligheid die voor het ID College kenmerkend is blijft behouden op de nieuwe locatie. De school krijgt een intiem en beschut karakter waar studenten zich veilig voelen.

Ontwerp nieuwbouw
Aannemer GiesbersGroep en Mecanoo Architecten hebben de Europese Aanbesteding, die het ID College heeft gehouden, gewonnen en ze werken inmiddels bijna een jaar aan de verdere uitwerking van het bouwplan. Het nieuwbouwplan gaat op in de bestaande stedenbouwkundige structuur van de stad en het gevelbeeld van de Breestraat en de Boommarkt. Het nieuwe gebouw is herkenbaar als een ID College gebouw. Binnenin het gebouw bevinden zich voornamelijk praktijk en theorielokalen, aangevuld met ondersteunende functies zoals werkplekken, vergaderruimte en een kantine. In de kelder komen parkeervoorzieningen voor auto’s, fietsen en scooters.

De nieuwbouw is naar buiten gericht. Praktijklokalen op de begane grond vervullen een etalagefunctie, dat goed bij het karakter van de Breestraat. Daarnaast is het mogelijk om tijdens schooltijden door de passage te lopen die de verbinding vormt tussen de Boommarkt en de Breestraat. De passage sluit aan op het Atrium van het gebouw. Vanuit het Atrium van het gebouw is de grote dynamiek van de onderwijsinstelling te zien.

Bouwen in de historiche binnenstad
Vanuit de opleidingen zal ID College ook intensief contact onderhouden met de buurtbewoners. Samenwerken met bedrijven en ondernemers in de binnenstad zal bijdragen aan sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in de buurt. Studenten zullen hierbij een actieve rol vervullen, in de vorm van stages, leerwerkbanen en praktijkopdrachten. Het onderwijsgebouw kan naast het onderwijs worden gebruikt voor de sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten!

De huidige planning is erop gericht om de nieuwbouw vanaf het schooljaar 2016/2017 in gebruik te nemen.