Nieuwbouw Leiden

Voortgang bouw

In de afgelopen maanden heeft ID College samen met de aannemer GiesbersGroep, architect Mecanoo, bouwtechnisch adviesbureau Croes en meerdere adviseurs hard gewerkt aan de planvorming voor de nieuwbouw van het onderwijsgebouw van ID College aan de Breestraat in Leiden.

Het nieuwe onderwijsgebouw gaat het oude gebouw van het Hoogheemraadschap nagenoeg geheel vervangen. Uitsluitend de gevel van het monumentale postkantoor en de onderliggende kelder blijven bestaan. De nieuwbouw zal aan de buitenzijde aansluiten aan het monumentale karakter van de binnenstad. Doorlopen vanaf de Breestraat naar de Boommarkt blijft ook in de nieuwbouw mogelijk. Een moderne omgeving passend bij de identiteit van de school geeft daar een bijzondere beleving in een groot atrium.

Planning
Het vergunningentraject is afgerond inclusief de voorbereidende werkzaamheden om een start in september mogelijk te maken. Na een periode van sloop, ontgraven en ruimte voor eventueel archeologisch onderzoek, is de planning dat er vanaf begin volgend jaar opgebouwd wordt naar een oplevering in het tweede kwartaal 2016. Onderstaand een korte planning

-Sloopwerkzaamheden: t/m december 2014
-Grondwerk en kelderwerkzaamheden: december 2014 t/m 2e kwartaal 2015
-Ruwbouwwerkzaamheden: 1e kwartaal 2015 t/m 3e kwartaal 2015
-Gevel en dakwerkzaamheden: 2e kwartaal 2015 t/m 4e kwartaal 2015
-Afbouwwerkzaamheden: 3e kwartaal 2015 t/m 2e kwartaal 2016
-Oplevering: 2e kwartaal 2016

Per fase zullen we gedetailleerdere informatie op deze website plaatsen om u mee te nemen in het bouwproces van de nieuwbouw.

Sloopwerkzaamheden
Momenteel vinden er sloop en saneringswerkzaamheden plaats. Als eerste wordt het gebouw gestript, zodat er nog een skelet en voornamelijk steenachtige materialen over blijven. Aansluitend wordt het gebouw gedemonteerd door een sloopkraan. Het vrijgekomen puin wordt met vrachtwagens afgevoerd en elders verwerkt tot herbruikbare puin. Tijdens deze fase wordt de boommarkt een enkele keer afgesloten. Dit om transport van de sloopkraan mogelijk te maken. We delen u tijdig mede wanneer dit gaat plaatsvinden.

Na een lange periode van leegstand is er bij oplevering eindelijk weer een levendig en mooi pand aan de Breestraat bijgekomen, waar iedereen nog jarenlang met plezier aan kan beleven.

Informatie voortgang
Gedurende de sloop- en bouwperiode wordt u regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Ook grote transporten worden hierbij tijdig aangeven. Mocht u tijdens de uitvoering evenwel vragen of opmerkingen hebben dan kun u deze inbrengen via de website.